Dobry notariusz w Katowicach

Ponieważ obecnie na rynku nie brakuje ofert różnych notariuszy, warto dobrze się zastanowić przed wybraniem jednego z nich. Zgodnie z prawem, jest cała kategoria czynności, przy których dobry notariusz Katowice jest niezbędny, bo inaczej dana czynność jest traktowana jako nieważna. Należy do nich choćby przeniesienie własności nieruchomości. Jest to możliwe tylko w drodze aktu notarialnego, niezależnie od jej wielkości. Jest to zresztą niezbędne dla zmiany właściciela działki czy mieszkania w księdze wieczystej.

Poza tym udział notariusza jest konieczny przy sprzedaży i kupnie niektórych papierów wartościowych. Chodzi tu zwłaszcza o akcje spółek, które nie są notowane na giełdzie a w związku z tym emitują swoje akcje w formie zmaterializowanej. Oznacza to, że osoba, która wpłaciła pieniądze za akcje, otrzymuje po zakończeniu emisji akcje papierowe i aby je skutecznie sprzedać, musi przekazać te dokumenty kupcowi. Sprzedaż takich akcji, w przeciwieństwie do akcji spółek notowanych na giełdzie, musi odbyć się w drodze aktu notarialnego. To oczywiście wiąże się z koniecznością uiszczenia taksy notarialnej. Jej wysokość regulują odgórnie właściwe rozporządzenia ministerialne.

Dobry notariusz Katowice to przede wszystkim notariusz, który wyczerpująco informuje swoich klientów o przysługujących im prawach i obowiązkach. Często bowiem osoby, które przychodzą do kancelarii notarialnej po raz pierwszy, nie są tego świadome i obawiają się, że mogą ponieść przez to jakąś poważną szkodę majątkową. Notariusz powinien informować ich o wszystkich czynnościach, których powinny samodzielnie dokonać, a także o tych, których on sam dokonuje w ich imieniu. Należy do nich choćby przesłanie niektórych dokumentów do właściwego sądu, do wydziału ksiąg wieczystych. Jednak trzeba z całą mocą podkreślić, że są czynności, przy których notariusz nie ma prawa zastąpić danej osoby i on ma wówczas obowiązek dać jej to do zrozumienia.

Notariusz a testament

Inna sprawa to kwestie testamentowe. Obecnie jest możliwe sporządzenie tzw. testamentu notarialnego. Jest on sporządzany w formie aktu notarialnego i jako taki, ma najwyższą moc dowodową. Notariusz gwarantuje wówczas, że jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem. Oryginał takiego testamentu jest przechowywany w sejfie w kancelarii notarialnej, a to w tym celu, aby nikt niepowołany nie mógł go zniszczyć lub podrobić. Majątek zmarłego jest bowiem często obiektem sporów i konfliktów rodzinnych.