Każdy magazyn jest inny, ponieważ różni się nie tylko wielkością, ale także swoim przeznaczeniem. Dlatego też, mając to na uwadze, należy odpowiednio zagospodarować w nim dostępną przestrzeń. Świetnie do tego służą regały magazynowe, które są dopasowane do gabarytów przechowywanych towarów, jak również do warunków powierzchniowych magazynów.

Wśród dostępnych rozwiązań regałów magazynowych z pewnością da się wybrać takie, które będą w stu procentach odpowiadać potrzebom. Projektując powierzchnię magazynu warto najpierw mieć dokładnie sprecyzowany plan rozwoju firmy, ponieważ projekt magazynu jest integralną częścią tego, jakie towary będzie się w nim magazynować. Również bardzo ważne jest to, czy dany magazyn ma zostać przeznaczony na centrum logistyczne, czy też będą przechowywane w nim towary, których wywóz z magazynu będzie w dość długiej perspektywie czasowej. Projektując powierzchnię magazynu należy uwzględnić wszystkie obowiązujące przepisy, które mówią o bezpieczeństwie pracy oraz o ochronie zdrowia i życia pracowników.

Podsumowując, aby dobrze zaplanować przestrzeń magazynu należy posiadać projekt zagospodarowania przestrzeni, jasno określić profil działalności danego magazynu oraz uwzględnić koncepcje lokalizacyjne.